Chia sẻ quyền sử dụng thông tin

Chia sẻ quyền sử dụng thông tin

Tập đoàn có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng theo như mô tả dưới đây.

1. Thông tin cá nhân được cung cấp bởi người dùng thẻ tín dụng Idemitsu

Tập đoàn sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của người đó, ngoại trừ các trường hợp sau đây theo luật cho phép:

  1. Các dữ liệu cá nhân sẽ được chia sẻ
    Tên, địa chỉ, mã bưu điện, số điện thoại, vv
  2. Mục đích sử dụng chung
    Cung cấp các dịch vụ của Công ty, các chiến dịch tiếp thị như giao hàng và in ấn, nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm
  3. Công ty chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân Idemitsu Credit Co., Ltd.

https://www.idemitsucard.com/privacy/index.html

2. Thông tin cá nhân được cung cấp bởi người dùng Showa Shell Sekiyu’s “Eraberu Denki”

Xin vui lòng xem tai đây để biết thêm chi tiết.