Idemitsu

Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng khi truy cập trang web này và chúng tôi luôn muốn trải nghiệm trực tuyến của bạn được thỏa mãn và an toàn.
Chúng tôi thu thập và sử dụng một số thông tin nhất định về người dùng và chúng tôi cảm thấy bạn nên hiểu đầy đủ chính sách của chúng tôi cũng như các điều khoản và điều kiện về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp.

Công dụng và mục đích của thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân mà Công ty có thể yêu cầu để phục vụ cho các dịch vụ của Công ty và có thể bao gồm tên khách hàng, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà. Ngoài ra, mặc dù chúng tôi có thể đặt các câu hỏi khác cho mục đích cung cấp dịch vụ, … nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, khách hàng có thể tùy chọn trả lời các câu hỏi ngoại trừ các mục cần thiết tối thiểu và bất kỳ câu trả lời nào được cung cấp bởi khách hàng sẽ được coi là tự nguyện. Công ty sẽ không sửa đổi thông tin thu được nếu không có sự đồng ý của khách hàng.

Quản lý thông tin cá nhân
Công ty không tiết lộ thông tin cá nhân về khách truy cập trang web này, ngoại trừ như được mô tả ở đây. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho các mục đích khác với những mục đích được nêu ở đây trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc được bạn ủy quyền. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin bạn cung cấp giữa các công ty con và chi nhánh của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ nhất định mà chúng tôi đã chỉ định. Chúng tôi áp dụng các biện pháp để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ thông tin một cách nhất quán với Chính sách bảo mật trực tuyến này. Các nhà cung cấp dịch vụ này được phép sử dụng thông tin chỉ khi cần thiết để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ hoặc tuân thủ luật pháp hoặc quy trình pháp lý. Ngoài ra, Công ty có thể tiết lộ thông tin về bạn (i) khi Công ty tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ tính mạng con người, quyền con người hoặc để ngăn chặn thiệt hại vật chất hoặc tổn thất tài chính liên quan đến một cuộc điều tra về hoạt động bất hợp pháp thực tế hoặc nghi ngờ, ( ii) nếu điều này là cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của bất kỳ người nào, hoặc (iii) tuân thủ các hướng dẫn hoặc mệnh lệnh khác dựa trên các quy định pháp lý như yêu cầu từ các cơ quan tư pháp, cảnh sát hoặc các cơ quan công quyền khác.


Chúng tôi cũng có quyền chuyển thông tin cá nhân về bạn trong trường hợp chúng tôi bán, chuyển nhượng hoặc hợp nhất tất cả hoặc một phần của doanh nghiệp hoặc tài sản. Nếu việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để cố gắng chỉ đạo bên đối tác sử dụng thông tin phù hợp với Chính sách bảo mật trực tuyến này.


Bảo vệ thông tin cá nhân
Công ty thực hiện các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ chống lại sự mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy thông tin cá nhân. Theo các dịch vụ của trang web này, có những trường hợp chúng tôi nhận được thông tin cần bảo mật cao (ví dụ: số thẻ tín dụng, v.v.) từ khách hàng, nhưng trong những trường hợp đó, chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin đó thông qua các phương tiện thương mại hợp lý như mã hóa. Việc bạn nỗ lực chống lại sự truy cập thông tin trái phép đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn nên chắc chắn đăng xuất phiên đăng nhập khi kết thúc sử dụng máy tính dùng chung và luôn đăng xuất khỏi bất kỳ trang web nào khi xem thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể có các liên kết đến các trang web khác, chúng tôi không kiểm soát các trang web bên ngoài này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư của các trang web này, việc sử dụng bất kỳ trên trang web hoặc chính sách bảo mật của trang web và người dùng nên kiểm tra các chính sách đó trên các trang web đó.

Cookie
Cookie cho phép người dùng xem trang web này thuận tiện hơn trong các lần truy cập tiếp theo, không vi phạm quyền riêng tư của người dùng và không có tác động xấu đến máy tính của người dùng. Cũng có thể từ chối nhận cookie bằng cách thay đổi cài đặt trên phần mềm duyệt internet (trình duyệt) của bạn và làm như vậy sẽ không cản trở việc bạn xem trang web này. Lưu ý rằng Trang web này không xem cookie từ các trang web khác hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác trên đĩa cứng của bạn.

Trẻ em
Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của những người dưới 16 tuổi. Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không gửi cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn). Nếu bạn dưới 16 tuổi và bạn muốn đặt câu hỏi hoặc sử dụng Trang web này trong bất kỳ trường hợp nào yêu cầu bạn gửi thông tin cá nhân của bạn, vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn làm điều đó thay mặt bạn. Có khả năng do gian lận hoặc lừa dối, chúng tôi nhận được thông tin liên quan đến trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu chúng tôi được thông báo về điều này, ngay khi chúng tôi xác minh thông tin, chúng tôi sẽ ngay lập tức xin nhận được sự đồng ý của phụ huynh hoặc xóa thông tin khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn muốn thông báo cho chúng tôi về việc chúng tôi nhận được thông tin của trẻ em dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thay đổi đối với Tuyên bố về quyền riêng tư này
Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với Chính sách bảo mật này và cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi này trên trang này và sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Chúng tôi đánh giá cao bạn có thể kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi một cách thường xuyên.
Giới hạn bảo hành và / hoặc trách nhiệm pháp lý
Việc sử dụng trang web này sẽ có nguy cơ của riêng bạn. Công ty không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trong việc sử dụng thông tin thu được từ Trang web này hoặc từ bất kỳ trang web nào khác được liên kết từ Trang web này.

Luật áp dụng
Mặc dù Trang web này có thể được truy cập từ tất cả các quốc gia trên thế giới với các luật khác nhau, nhưng khách hàng truy cập Trang web này và Công ty, được coi là đã đồng ý rằng luật pháp của Việt Nam sẽ chi phối việc sử dụng Trang web này.

Điều khoản từ chối
Các tài liệu thông tin và ý kiến trên trang web này chỉ nhằm mục đích đưa thông tin chung, không được xem như tư vấn chuyên nghiệp và không nên dựa vào hoặc xem như một sự thay thế cho lời khuyên xác định liên quan đến các trường hợp cụ thể. Khi vận hành trang web này, Công ty từ chối trách nhiệm đối với các vấn đề trong từng mục được nêu sau đây. Xin lưu ý rằng bằng cách sử dụng trang web này, bạn được coi là đã chấp nhận nội dung của các mục trong phần từ chối trách nhiệm này.
1. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do khách hàng hoặc bên thứ ba liên quan đến trang web này, bao gồm việc cung cấp, trì hoãn, sửa đổi, gián đoạn, đình chỉ hoặc bãi bỏ bất kỳ loại nào dịch vụ hoặc thông tin trên trang web này.
2. Mặc dù Công ty rất chú trọng đến việc lưu trữ và bảo mật một cách nghiêm ngặt, thông qua các phương tiện như mã hóa, thông tin cá nhân được khách hàng nhập và gửi khi sử dụng trang web này, Công ty không đảm bảo rằng Công ty có thể ngăn chặn thông tin đó từ bị rò rỉ, bị mất, bị thay đổi bởi các bên thứ ba hoặc bị xâm phạm. Theo đó, trong phạm vi được pháp luật cho phép, Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do khách hàng hoặc bên thứ ba phát sinh do thông tin đó bị rò rỉ, bị mất, bị thay đổi bởi bên thứ ba hoặc bị xâm phạm.
3. Công ty không bảo đảm bất kỳ tính an toàn, chính xác, trách nhiệm pháp lý, hữu ích, cập nhật gần nhất, hợp pháp, đạo đức, không có vi-rút máy tính hoặc bất kỳ bảo hành nào khác liên quan đến thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web này và bất kỳ thông tin nào tương tự được khách hàng có được thông qua trang web này, thông qua e-mail do Công ty gửi hoặc thông qua các phương tiện khác. Theo đó, trong phạm vi được pháp luật cho phép, Công ty không chịu trách nhiệm ngay cả trong trường hợp khách hàng hoặc bên thứ ba phải chịu thiệt hại liên quan đến các dịch vụ thông tin được cung cấp trên trang web này hoặc thông tin hoặc thông tin tương tự mà khách hàng có được thông qua các phương tiện nêu trên.
4. Công ty không quan tâm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, dịch vụ hoặc tương tự nào có trong các trang web khác được liên kết từ Trang web này. Vui lòng sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào với nguy cơ của riêng bạn, theo các điều khoản và điều kiện được đưa ra trên các trang web đó.
5. Công ty chỉ đơn thuần cung cấp các liên kết đến các trang web đó để thuận tiện cho bạn và các liên kết đó không được hiểu là bất kỳ hình thức khuyến nghị nào cho việc sử dụng các trang web đó hoặc cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc được liệt kê tương tự. Ngoài ra, các liên kết như vậy không nhất thiết có nghĩa rằng có bất kỳ sự phối hợp, hợp tác hoặc mối quan hệ đặc biệt nào khác giữa Công ty hoặc các công ty đối tác và các công ty hoặc cá nhân quản lý và / hoặc điều hành các trang web được liên kết.
6. Công ty xử lý số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ email và các thông tin khác do khách hàng cung cấp dưới dạng thông tin liên hệ của khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do phí, lỗi hoặc các vấn đề tương tự liên quan đến thông tin liên hệ đó.

Điều khoản bản quyền
Trừ khi có quy định đặc biệt khác, mọi bản quyền, quyền thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến thông tin, nội dung, nhãn hiệu, nhãn hiệu logo, v.v. trên Trang web này đều được quy cho Idemitsu.
Việc phân chia hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào như vậy một phần hoặc toàn bộ, như đã được sửa đổi, vượt quá phạm vi sử dụng cá nhân và các giới hạn sử dụng được phép rõ ràng khác theo quy định của pháp luật, đều bị cấm khi không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

Điều khoản sử dụng bị cấm
Các hành vi hoặc sử dụng sau đây đều bị nghiêm cấm:
Bất kỳ hành động nào gây ra tổn thất hoặc gây thiệt hại hoặc xâm phạm tài sản hoặc quyền riêng tư hoặc nói xấu tên hay sự uy tín của Công ty hoặc bên thứ ba và bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến bất kỳ điều gì đã nói ở trên.
Bất kỳ hành động nào chống lại an ninh và thuần phong mỹ tục, hành vi tội phạm hoặc hành động liên quan đến tội phạm hoặc bất kỳ hành động nào có khả năng dẫn đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên.
Bất kỳ hành động nào của việc đăng ký Địa chỉ email của người khác hoặc khai báo thông tin giả mạo khác.
Bất kỳ hành động về hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động thương mại, và bất kỳ hành động chuẩn bị cho mục đích tương tự.
Bất kỳ hành động sử dụng hoặc phát tán vi-rút máy tính hoặc các chương trình gây hại khác và bất kỳ hành động nào có khả năng dẫn đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên.
Bất kỳ hành động nào vi phạm các đạo luật, quy định pháp lý hoặc pháp lệnh, bất kỳ hành động nào có khả năng dẫn đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên.
Bất kỳ hành động nào khác được Công ty cho là không phù hợp