Idemitsu

Quy trình liên hệ

 • Bước 1:
  Đọc Điều khoản và điều kiện sử dụng

  Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web và đánh dấu chọn vào ô “Tôi đồng ý”.

 • Bước 2:
  Nhập thông tin liên hệ

  Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu có sẵn. Nhấn vào nút “Xác nhận” để hoàn thành.

 • Bước 3:
  Gửi liên hệ

  Vui lòng xác nhận các thông tin liên hệ của bạn và nhấn vào nút “Gửi” để gửi đi các thông tin liên hệ.

Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web

Điều khoản và điều kiện

Bạn cần chấp thuận các Điều khoản và điều kiện sử dụng như dưới đây cũng như là Chính sách riêng tư để sử dụng dịch vụ này.

Chính sách riêng tư

Chính sách của chúng tôi hướng đến thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn trừ khi bị luật pháp yêu cầu. Tùy thuộc vào nội dung liên hệ của bạn, thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho nhà thầu, công ty chia sẻ dữ liệu, người kế thừa doanh nghiệp và các công ty con trực thuộc tập đoàn để chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ.

Vui lòng đánh dấu vào ô phía trên để tiếp tục

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây trước khi tiến hành nhập thông tin

■ Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi bấm “Xác nhận”
■ Mục “Bắt buộc” phải được nhập đầy đủ để gửi thông tin liên hệ
■ Vui lòng tránh sử dụng các ký tự đặc biệt
■ Nếu như bạn chuyển đến những trang khác trong quá trình nhập thông tin, thông tin của bạn có thể vẫn còn tồn tại trên trang liên hệ. Để tránh điều này xảy ra, vui lòng không sử dụng nút “Back” trên trình duyệt web và hãy sử dụng nút “Xóa” để xóa những thông tin còn lại.