• Công ty Xăng dầu Idemitsu Q8 (IQ8) đã thành lập Trạm xăng dầu Cẩm Hưng nằm trên đường Quốc lộ 38 thuộc địa phận tỉnh Hải Dương vào ngày 28 tháng 1 năm 2022.
  • Đây là trạm xăng dầu đầu tiên của công ty IQ8 tại tỉnh Hải Dương.
  • Toàn thể nhân viên của Trạm xăng dầu Cẩm Hưng IQ8 xin hết lòng phục vụ quý khách. Nếu quý khách có dịp đi qua nơi đây, xin hãy ghé thăm Trạm xăng dầu Cẩm Hưng của công ty IQ8 nhé!